Femma

privacyverklaring

Onze plaatselijke Femmagroep Sint‐Coleta bewaart de gegevens die ze van jou ontvangt bij het afsluiten van je lidmaatschap (naam en adres, geboortedatum, contactgegevens). Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde databank van Femma vzw, Urbain Britsierslaan 5 te 1030 Brussel. Op basis van deze databank kunnen Excellijsten getrokken worden om de vrijwilligers toe te laten de plaatselijke werking te organiseren. De gegevens worden tot maximum 5 jaar na het stoppen van je lidmaatschap bewaard.

Neem je als niet‐lid deel aan onze activiteiten, dan nemen we je gegevens op in een beveiligde deelnemerslijst en verwijderen we deze gegevens zo snel mogelijk na de activiteit. Ben je geïnteresseerd in onze werking en gaf je je uitdrukkelijke toestemming om op de hoogte gehouden te worden? Ook dan bewaren we je gegevens in een apart, beveiligd bestand tot maximum 5 jaar nadat je je toestemming gaf.

Je gegevens worden enkel gebruikt om de plaatselijke Femmawerking te kunnen organiseren: administratie, communicatie, uitnodigingen, praktische info, promotie, een eventuele extra afgesloten verzekering, enz. Wij geven geen gegevens door aan externen.

De gegevens die via de website https://femmasintcoleta.be/ worden verzameld (naam, emailadres, activiteit, lid/niet lid, aantal personen), komen in een lijst te staan zodat de verantwoordelijke een overzicht heeft van het aantal deelnemers van de activiteiten. De voorzitster en persoon die instaat voor de werking van de website kunnen deze gegevens zien. Na de activiteit worden deze lijsten enkel bijgehouden door de voorzitster voor de financiƫle verwerking.

Voor beeldmateriaal dat we op onze website willen plaatsen van onze activiteiten waar personen herkenbaar op zijn, zullen we steeds een schriftelijke toestemming vragen.

Als je je gegevens wil inkijken, verbeteren of intrekken, kan dit steeds via mail aan leden@femma.be (Femma vzw) of via jouw plaatselijke Femmagroep, Of via het contactformulier Femma Sint‐Coleta

Onze plaatselijke Femmagroep verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.